ნათლობა - oldorthodox

საქართველოს ძველმართლმადიდებლური ეკლესია
ძიება
Перейти к контенту

Главное меню:

წყალპკურებითი და წალგადასხმითი "ნათლობების" მხილება

სანათლავი ემბაზი

მართლმადიდებლურ კატეხიზმოებში ნათლად წერია, რომ ნათლობა არის საიდუმლო, რომელშიც მორწმუნე სხეულის წყალში სამ-გზის შთაფლვით და მოწოდებით მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა განიწმიდება ცოდვათაგან და მეორედ იშვება ახალი, სულიერი ცხოვრებისთვის (იხ. სახელმძღვანელო მართლმადიდებელი ეკლესიის კატეხიზმოს შესასწავლად. თბილისი 1990 წ. გვ. 64). იქვე წერენ, რომ იმისათვის, რათა საიდუმლო იყოს ქმედითი, ანუ შესრულებული და სულიწმიდის მადლი უეჭველად გადმოვიდეს ქრისტეანზე, ის უნდა შესრულდეს სწორად. ანუ საეკლესიო საიდუმლო (ამ შემთხვევაში ნათლისღება) "ნამდვილია და მადლი ღვთისა უეჭველად გადმოდის კაცზე მაშინ, როდესაც შესრულებულია წესიერად, სწორად. სწორი და წესიერი შესრულება საიდუმლოსი ის არის, რომ შესრულების დროს დაცულ იქმნას ყოველივე მოთხოვნა აღმასრულებელისა და თვით აღსრულების შესახებ" (იქვე).

ნათლისღების საიდუმლოს უცილობელ და უცვალებელ გარეგნულ ფორმას, რომლის გარეშე ეს საიდუმლო გაუქმებულია, წარმოადგენს მოსანათლავის წყალში სამ-გზისი დაფლვა. ყოველი სხვაგვარი "ნათლობა", იქნება ეს "წყალპკურებით", "წყლის თავზე დასხმით" თუ სხვა, არ არის ნათლობა, მართლმადიდებელ ხალხებში ის შემოიჭრა ლათინობიდან (პაპიზმიდან) და ძველი მართლმადიდებლობის მიერ უარყოფილია. აქედან, წყალპკურებითად, წყალგადასხმით და საერთოდ, არა სამგზის შთაფლვით "ნათელღებულები" არიან მოუნათლავები და ვერ ცხონდებიან. ამის დასტურად მოგვყავს რამოდენიმე ციტატა საეკლესიო განწესებებიდან, ადგილობრივი კრებებიდან და მამათა თხზულებებიდან. ხოლო ეს განყოფილება მთლიანად ეძღვნება საკითხს თუ როგორ უნდა შესრულდეს და როგორ არა, ნათლისღების საიდუმლო; ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ნათელღებულად და  ვინ არა.

მაგალითად, მოციქულთა 50-ე კანონში ვკითხულობთ: "თუ რომელიმე ეპისკოპოსმა ან მღვდელმა შეასრულოს არა სამი შთაფლვა ერთ საიდუმლოში, არამედ ერთი შთაფლვა უფლის სიკვიდილის მიმართ, დაემხოს, რადგან უფალმა ასე კი არა თქვა, რომ "ჩემი სიკვდილის მიმართ ნათელ-ეცითო", არამედ თქვა: "წადით და დაიმოწაფეთ ყველა წარმართი და ნათელ-ეცით მათ მამის, ძის და სულიწმიდის სახელით" (მათე. 28:19) (წმ. მოციქულთა 50-ე კანონი).

სხვადასხვა ადგილობრივი, მართლმადიდებლური ეკლესიები ყოველთვის მისდევდნენ მოციქულთა ამ მოთხოვნას. ამის დასტურად ქვემოთ დამოწმებული უმცირესი მასალაც გამოდგება:

"ვინცა ვინ, არა ნათელს სცემდეს სამგზისი შთაფვლითა და მოწოდებითა სახელისა მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, იყავნ შეჩუენებულ" (არსენ იყალთოელი. "დოგმატიკონი").

აღმოსავლელი პატრიარქების თქმით, რომლებმაც 1848 წელს მიიღეს ერთობლივი ოროსები ლათინთა წინააღმდეგ, განაცხადეს, რომ "წყალგადავლებით "ნათლობას" არავითარი სიწმიდე არ შეუძლია მიანიჭოს მოსანათლავს და ოდნავადაც კი არ ემსახურება ადამიანის ცოდვათაგან განწმენდის საქმეს. მას (ანუ წყალპკურებით "ნათლობას" - ადმ.) ზიზღისა და უარყოფის ღირსად მივიჩნევთ, ხოლო მოჩვენებითად, ვითომ მონათლულებს, მართლმადიდებლური ეკლესიისკენ მოქცევის შემთხვევაში, ვიღებთ როგორც მოუნათლავთ და ყოველგვარი ეჭვის გარეშე თავიდან ვნათლავთ" (О правилах и чинопоследованиях присоединения неправославных в православную церковь. Вятск. 1869 г.).

წყალგადავლებითი, ანუ წყალპკურებითი "ნათლობის" შესახებ მეტად ლაკონურია მე-18 ს. ქართლის კათალიკოსი ბესარიონ ორბელიშვილი, რომელიც ბრძანებს, რომ "წყლის ოდნავი შეხებით "ნათელღებულთ" (ლათინნი) "ნათლის მინიჭების მაგიერ განუნათლავთ დაუტევებენ ბნელში".

წყალპკურებითი "ნათლობა" მასობრივად არის დამკვიდრებული საქართველოშიც, ამიტომ წინამდებარე განყოფილებაში განთავსებული მასალებით ვამხელთ ამგვარი არამართლმადიდებლური, ლათინური "ნათლობის" ყველა აპოლოგეტს და ვეუბნებით მათ - წყალპკურება (ან წყალგადავლება) არ არის ნათლობა და ამდაგვარად "მონათლულნი" ნათელღებულებად და ღვთის მადლის მქონედ ვერ ჩაითვლებიან!

ყველა მსურველს, ვინც დაინტერესებულია ნათლისღების საკითხებით, უფრო დეტალური განმარტებისთვის შეუძლია მოგვმართოს ელექტრონულ ფოსტაზე: oldorthodox@gmail.com


ქართული წყაროები შთაფლვითი ნათლისღების შესახებ:


კათალიკოსი ბესარიონ ორბელიშვილი (XVIII ს.)


ნათლისღებისთვის - თუ ვითარ ჩუენ, მართლმადიდებელნი მოძღვრებისაებრ წმიდათა მოციქულთასა და ღმერთშემოსილ მამათასა სამგზის ემბაზსა შინა შთაფლვითა და წყალთაგან აღმოშობითა სახელსა ზედა წმიდისა სამებისა ნათელვიღებთ ხელითა მღუდელთასა, ხოლო ლათინნი არა ესრეთ, არამედ ყოველითურთ წინააღმდეგობასა იქმენ, არც ემბაზსა შინა სამგზის შთაფლვით, არცა მხოლოდ მღუდელთაგან, არამედ ვინაცა დახუდეს ერისკაცთა და დედათა მიერ ნათელს სცემენ.
ძველქართული კურთხევანები

როგორ უნდა აღსრულდეს ნათლისღება (ამონაწერი კრებულიდან: ქრისტეანულ-არქეოლოგიური ძიებანი (3/2010).წმიდა მამათა სწავლება ნათლისღების შესახებწმ. მელიტონ სარდელი (II ს.)


ნათლისღების შესახებწმ. იოანე ოქროპირი

ამონაწერი ჰომილიიდან "სანათლავად განმზადებულთათვის" (რა არის ნათლისღება, რისთვის დაწესდა და რა სიკეთეს გვანიჭებს)არქიეპისკოპოსი პავლე (ხორავა)

"მემრუშე მოდგმა ეძიებს სასწაულს"


"ქედფიცხელნო, გამუდმებით რომ ეურჩებით წმიდა სულს!.."


ისმინეთ უნათლავნო და შეძრწუნდით!


საპკურებელი წყლის შესახებ.


ბერძნული ნომოკანონი ნათლისღების შესახებ.


ეკლესიისთვის გამონაკლისი კანონი არ არის!


ნათლისღებითი ნათესაობისთვის.აღმოსავლელ იერარქთა ეპისტოლეები და ოროსები ლათინურ, წყალპკურებით "ნათლისღებასთან" დაკავშირებით:

წმ. კალისტე კონსტანტინოპოლელი († 1363 წ.). დარიგება ქალაქ ტერნოვოს კლერიკოსებს ტერნოველი პატრიარქისა და ნათლისღების საკითხებთან დაკავშირებით

კონსტანტინოპოლის პატრიარქ აგათანგელოზის ეპისტოლე წმიდა ნათლისღების შესახებ (1829 წ.)


კონსტანტინოპოლის ეკლესიის საპატრიარქო და სინოდალური მრგვლივმოსავლელი ეპისტოლე რომის პაპ ლეონ XIII-ის 1894 წლის 20 ივნისის ენციკლიკის გამო ეკლესიათა შეერთების შესახებ (1895 წ.) (ამონაწერი)


მრგვლივმოსავლელი ეპისტოლე ერთი, წმიდა, საყოველთაო და სამოციქულო ეკლესიისა ყველა მართლმადიდებელ ქრისტეანთადმი (1848 წ.) (ამონაწერი)


კონსტანტინოპოლის 1756 წლის, ადგილობრივი საეკლესიო კრების განსაზღვრება (ამონაწერი)


ბერძნული "პიდალიონი" წყალდასხმითი "ნათლობის" შესახებ (ამონაწერი)


ათონელი ისიხასტი ბერების სწავლების მიმოხილვა წყალგადავლებით "ნათლობასთან" დაკავშირებით


წმიდა მამათა მოწმობანი ახალმოწესე, გაბატონებული "მართლმადიდებელი" ეკლესიის წყალდასხმითი "ნათლობის" სამხილებლად
სხვადასხვა პირთა წერილები:


ბორის პავლეს ძე კუტუზოვი

"ნათლობა - შთაფლვით თუ დასხმით?"ლია რუსიაშვილი

სხურება თუ განბანვა? (ალმანახი "მართლმადიდებელი". № 2 (13), 1998 წ.)ეპისკოპოსი ევლოგი (გუტჩენკო)

"საერთოდ უნდა გამოვრიცხოთ დასხმითი ან პკურებითი ნათლობა..."პროტოპრესვიტერი ოლეგ სტენიაევი

"ნათლობა უნდა შესრულდეს სრული შთაფლვით"ვ. სმირნოვი

აღმოსავლეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის სწავლება ნათლობის, მეორედ ნათლობის, გადანათვლისა და დასხმითი წესის შესახებპროფ გეორგი დ. მეტალინოსი

აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა... (II მსოფლიო კრების 7-ე კანონის განმარტება კოლივადებისა და კონსტანტინე იკონომოსის მიერ და მისი გამოყენება)ს. გოვორუნი

ლათინთა ნათლობის შესახებ (ამონაწერი ღვთისმეტყველების კანდიდატის სერგი გოვორუნის ნაშრომიდან)ჰორიტინელი და მეგალოპოლისელი მიტროპოლიტი იერემია

პაპისტები მოუნათლავები არიან და მათ არ გააჩნიათ ეკლესიაარქიეპისკოპოსი ნიკიფორე (თეოტიკისი) (1754 წ.)

დასხმითი ნათლობის წინააღმდეგ 
TOP-RATING.UCOZ.COM
Назад к содержимому | Назад к главному меню Яндекс.Метрика